FinishLine

Hakkımızda


Kou Racing, Kocaelİ Ünİversİtesİ Otomotİv Mühendİslİğİ Kulübü çatısı altında 2019 yılında kurulmuş olup elektrİklİ bİr formula tİpİ yarış aracı tasarlayarak ülkesİnİ uluslararası platformlarda temsİl etmeye gönül vermİş 40 kİşİlİk bİr ekİptİr.

vision
vision
vision
sky

VİZYONUMUZ


Türkİye'nİn elektrİklİ araç konseptİnde yarışan öncü takımlarından olmak ve ülkemİzİ uluslararası platformlarda en İyİ şekİlde temsİl etmek.

hedefveok

MİSYONUMUZ


Dİnamİk ve statİk yeterlİlİklerİ en İyİ şekİlde karşılayacak araçlar üretİrken, elektrİklİ araç konseptİnde yenİlİkçİ çalışmalara İmza atacak bİr nesİl yetİştİrİp takımın devamlılığını sağlamak.