TAKIMIMIZ


KOU Racing üyelerİnİn tamamı Kocaelİ Ünİversİtesİ öğrencİlerİnden oluşmaktadır. Takımımızda otomotİv, elektrİk, makİne ve endüstrİ gİbİ bİr çok mühendİslİk dalından öğrencİler bulunmaktadır. Toplamda 34 lİsans, 3 yüksek lİsans öğrencİsİ İle faalİyetİmİzİ sürdürürken, 1 Araştırma görevlİsİ ve 2 Doç. Dr. Tarafından kulüp üyelİğİ ve danışmanlığı bazında desteklenmekteyİz.

YÖNETİM BİRİMİ


Amaç ve hedeflere yönelİk çalışmaları ve takİplerİ yapar. Bölüm hedeflerİne yönelİk, bölüm tarafından yapılan analİz sonuçlarını değerlendİrİr. Öz değerlendİrmelerİ yönetİr. Bİrİmler arasındakİ İletİşİmİ sağlar.

Takım

Kaptanı


Aleyna Kandemir

Aleyna

Kandemİr

Mekanİk

Bİrİm Lİderİ


Dursun Can Polat

Dursun Can

Polat

Organİzasyon

Bİrİm Lİderİ


Bahar Saran

Bahar

Saran

ELEKTRİK

Bİrİm Lİderİ


aLİ AŞKIN GÜNEY

ALİ AŞKIN

GÜNAY

MekanİK BİRİMİ


Aracın kurulum ve montajını yapan, aerodİnamİk yapısını tasarlayan ayrıca genel bakımlarını gerçekleştİren ekİptİr.

SÜSPANSİYON &

ŞASİ SİSTEMİ


Emrah Ataş

EMRAH

ATAŞ

AERODİNAMİK

SİSTEM


Umuralp Fırat

Umuralp

FIRAT

AERODİNAMİK

SİSTEM


RAHMİ YAMAN

RAHMİ

YAMAN

DİREKSİYON

SİSTEMİ


MEHMET BERAY YALTIRAKLI

MEHMET BERAY

YALTIRAKLI

FREN

SİSTEMİ


AYHAN SEZER

AYHAN

SEZER

FREN

SİSTEMİ


SAFA KAYRA EMEK

SAFA KAYRA

EMEK

PEDAL KUTUSU

BİRİMİ


DENİZ AÇIKGÖZ

DENİZ

AÇIKGÖZ

SOĞUTMA

BİRİMİ


EMRE BAŞER

EMRE

BAŞER

ELEKTRİK BİRİMİ


Aracın yazılımI ve donanımını sağlayan ekİptİr. Ekİpmanların arıza tespİtİnİ yapmak ve elektrİk donanımlarının kontrol, bakım veya onarımını sağlamaktan sorumludur.

MOTOR - SÜRÜCÜ

DEVRE TASARIMI


HASAN ÖMER GÜVEN

HASAN ÖMER

GÜVEN

BATARYA - BMS

CHARGER


AHMET CAN MUSLU

AHMET CAN

MUSLU

BATARYA - BMS

CHARGER


BURHAN DOĞAN

BURHAN

DOĞAN

BATARYA - BMS

CHARGER


MUSTAFA TOKTAŞ

MUSTAFA

TOKTAŞ

CAN

BUS


BERKAY UĞUZCAN

BERKAY

UĞUZCAN

CAN

BUS


ALPEREN KARAVELİOĞLU

ALPEREN

KARAVELİOĞLU

ORGANİZASYON BİRİRMİ


Proje sürecİnİn takİbİnİ yapma ve SÜRECİ raporlama sorumluluğunu üstlenen proje yönetİmİ bİrİmİ, TAKIMA DESTEK sağlamaK İÇİN fİrmalarla bağlantı kurma ve sosyal etkİnlİklerİ organİze etmekle görevlİ sponsorluk bİrİmİ ve SON OLARAK, takım İçİn gereklİ tanıtımları düzenleme VE sunumlar İçİn İçerİk tasarımı yapmaKLA yükümlü OLAN Tasarım bİrİmİ olmAk üzere üç bİrİmden oluşur.

PROJE

YÖNETİMİ


BERKER CANDAN

BERKER

CANDAN

PROJE

YÖNETİMİ


MEHMET EREN HELVECİ

MEHMET EREN

HELVECİ

PROJE

YÖNETİMİ


HAKAN YASAK

HAKAN

YASAK

PROJE

YÖNETİMİ


IŞIL KÖKSAL

IŞIL

KÖKSAL

PROJE

YÖNETİMİ


OĞUZHAN DANIŞ

OĞUZHAN

DANIŞ

SPONSORLUK

BİRİMİ


BARKIN AKAY

BARKIN

AKAY

SPONSORLUK

BİRİMİ


ESRA BAĞCI

ESRA

BAĞCI

SPONSORLUK

BİRİMİ


MEBRA YILMAZ

MEBRA

YILMAZ

SPONSORLUK

BİRİMİ


FABRICE KWIZERA

FABRICE

KWIZERA

WEB

DEVELOPER


MEHMET BATUHAN ARSLANTÜRK

MEHMET BATUHAN

ARSLANTÜRK

TASARIM

BİRİMİ


EREN ÖZŞAHİNER

EREN

ÖZŞAHİNER

DANIŞMAN

 


FURKAN ACAR

FURKAN

ACAR